Kay Gusto Magpalahi

Kay gusto magpalahi

Sa lima ka magsoon usa ang iwit
Kay ang upat puro nakagradwet
Ang upat permi malipayon
Ug ang usa perming masulob-on
 
Kung ang pamilya manimba
Magtapad gyud si mama ug papa
Ug sa atubangan ang upat maglaray
Pero si inday magpalikod jud kanunay
 
Ang mga igsoon nanglangyaw na
Sa america austrAlia canada ug austria
Ug si inday gusto jud malahi
Niadto ug manila aron manginabuhi
 
Pila ka tuig nanglabay
Nagkatapok na pud ang maong banay
Apan sila nahakurat sa pag abot ni inday
Kay daghang bitbit nga bata ug nagkagidlay
 
Gipangutana siya sa iyang mama
Asa ang amahan? Ug nganong ani kadghan?
Siya nagbakho samtang naga tug-an
 
Kay kono pag adto niya ug kaulohan
Gipangutana siya sa iyang kauban
Kung ang upat tua sa abroad
Nganong ikaw naa sa manila?
 
Nitubag si inday "gusto ko magpalahi"
 
Kaya dun sa manila dumami ang kanyang lahi.
Bow!